top of page

Retromobil - un ONG al unei minoritati


Scriu acest text in calitate de membru Retromobil, in baza principiului de libera exprimare si fara a ponegri anumite persoane sau a afecta negativ imaginea Retromobil. Scriu acest text pentru cei care nu au timp sa citeasca statutul propus spre a fi votat de AG Retromobil, pentru a puncta riscurile majore ale noului statut in cazul adoptarii sale. O fac cu prietenie pentru a ajuta si eu ca Retromobilul nostru sa aiba un statut bun care sa asigure dezvoltarea asociatiei, cresterea numarului de membri, cresterea numarului de automobile istorice in Romania.

1. NU SE POATE ATESTA UN AUTOMOBIL RESTAURAT. DACA RESTAURATI IMPECABIL UN AUTOMOBIL ISTORIC AVETI RISCUL CA ACESTA SA NU FIE ATESTAT DE RETROMOBIL.

Textul propus al noului Statut spune:

(2) La data prezentului Statut, în conformitate cu RNTR 7, vehiculul istoric este acel vehicul care îndeplinește simultan următoarele condiții:

(a) a fost fabricat sau înmatriculat pentru prima data în urmă cu cel puțin 30 de ani;

(b) tipul sau specific, astfel cum este definit de legislația Uniunii Europene sau în legislația națională relevantă, după caz, nu se mai află în fabricație;

(c) este bine întreținut și menținut în starea inițială și nu a suferit nicio modificare substanțială a caracteristicilor tehnice ale componentelor sale principale;

(d) deține atestat de vehicul istoric, emis de către Autoritatea Națională FIVA în România, Retromobil Club România.

(e) Retromobil Club România documentează cererile și procedura de eliberare a atestatului de vehicul istoric și menține în evidența sa informatică înregistrări pentru fiecare atestat eliberat;

Deci automobilul trebuie sa fie bine intretinut si mentinut in stare initiala. NICAIERI NU SE VORBESTE DE UN AUTOMOBIL RESTAURAT!!!!!!!!!!!

2. ADUNAREA GENERALA NU ESTE DE LARGA REPREZENTARE. PUTINI HOTARASC PENTRU MULTI

Conform textului propus de statut:

(13) Adunarea Generală este legal constituită și are cvorum în prezența a minimum ¼ (UN SFERT!!!!!!!!!!) din numărul Membrilor Activi listați prin grija Consiliului Director. Dacă la primul termen stabilit prin Anunțul de Convocare nu este întrunit acest cvorum, se stabilește în aceleași condiții stipulate la alin. (5) și (6) de mai sus un nou termen, la distanță de cel puțin 14 zile de primul, termen la care ipso facto cvorumul se consideră ca fiind constituit din membrii activi prezenți la lucrări, indiferent de numărul lor.

Retromobil are 364 de membri activi. Deci AG este legal constituita daca sunt prezenti UN SFERT DIN MEMBRII ACTIVI. ADICA 91 din totalul de 1058. ADICA 8.60% DIN NUMARUL TOTAL DE MEMBRI.

ORICE STATUT IN MINTILE LUI SOLICITA PREZENTA A CEL PUTIN 2/3 DIN TOTAL MEMBRII LA PRIMA CONVOCARE. RETROMOBIL CERE UN SFERT.

(10) Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin Majoritate Simplă, cu excepția celor care se referă la modificări statutare care trebuie adoptate prin Majoritate Absolută și acelor referitoare la dizolvare și lichidare care trebuie adoptate prin Majoritate Calificată. Majoritatea Simplă reprezintă votul în același sens a peste 50% din cei prezenți și/sau reprezentați, cu drept de vot.

DECI HOTARARILE SE IAU CU 91/2=45.5 ADICA 46 +1 =47 VOTURI. DACA UN MEMBRU ACTIV ARE 10 MANDATE, DECIZIILE SE IAU CU 5 DIN 364, ADICA 1.37% DIN MEMBRII PREZENTI SAU 0.47% DIN NUMARUL TOTAL DE MEMBRI.

3. NU POTI OBTINE CALITATEA DE MEMBRU DECAT DACA AI UN AUTOMOBIL ISTORIC PE NUMELE TAU (NU AL FIRMEI TALE) SI DACA ESTI DORIT DE CONSILIUL DIRECTOR. DACA ACEST CONSILIU DIRECTOR NU TE VREA IN RETROMOBIL, NU VEI FI MEMBRU NICIODATA

(2) Calitatea de Membru Titular se obține prin:

(i) completarea Fișei de Înscriere (publicată pe site-ul RCR), la care se atașează

(ii) o copie a Cărții de Identitate a Vehiculului pe care solicitantul îl deține și care are mențiunea „vehicul istoric”,

(iii) achită taxa de înscriere,

(iv) consimte în scris să respecte prevederile prezentului Statut și ale regulamentelor interne ale Asociației și, în urma prezentării dosarului,

(v) obține aprobarea Consiliului Director.

4. POTI FI EXCLUS ORICAND DACA ASA SE DORESTE

Conform statutului propus te obligi să nu participI la evenimente organizate de alte entități cu același profil ca cel al RCR, dacă printr-o decizie a Consiliului Director acestea au fost considerate ca având activități neconforme sau incompatibile statutul FIVA și al RCR în calitatea ei de autoritate națională FIVA;

DECI, DACA ITI FACI UN CLUB. SA ZICEM JAGUAR CLUB, SI DACA CD NU TE PLACE, PRETINZAND CA CE FACI TU ESTE IMPOTRIVA REGULAMENTULUI FIVA, ESTI EXCLUS.

Iar la evenimentele Retromobil trebuie sa te imbraci numai dupa cum iti spune Retromobil:

(h) să poarte vestimentația cu însemnele RCR și ale partenerilor/sponsorilor oficiali și să afișeze pe vehicule, pe durata Evenimentelor organizate de către Asociație, în locurile indicate, materialele promoționale ale evenimentului, sponsorilor și partenerilor oficiali, precum și placheta RCR. Placheta RCR nu poate fi înstrăinată prin vânzarea vehiculului istoric deținut de un membru al RCR, excepție făcând cazul în care aceasta se face către un alt membru al RCR.

ESTI EXCLUS DACA NU DAI dovada de consecvență și nu respectă normele privind conservarea, repararea și recondiționarea vehiculului istoric propriu;

LA CAPITOLUL INCOMPATIBILITATI ESTE CHIAR HILAR:

Nu poate fi sau nu poate deveni Membru Activ al RCR o societate comercială ale căreipărți sociale/acțiuni sunt deținute în proporție de cel puțin 30% de către un membru activ al RCR, soția acestuia sau rudele și afinii de pana la gradul II inclusiv.

De asemenea, incompatibilitatea operează și în situația entităților de orice fel ai căror asociați sunt Membri Activi ai RCR sau rudele/afinii pana la gradul II inclusiv.

5. DIVERSE DAR IMPORTANTE

Cele de mai sus sunt doar cateva exemple. Dragi prieteni, CITITI statutul propus!!!!!!!!!!!!!!!

In incheiere, doresc sa va atrag atentia asupra faptului ca la AG veti alege noua conducere Retromobil. Nu sunt mai multi candidati (pe aceeasi pozitie) decat acolo unde anumiti oameni au aratat ca se opun anumitor decizii CD (in doua locuri). Ce coincidenta!!!!!!!!! In plus, DE CE SUNT CANDIDATURILE CONFORM UNUI STATUT PROPUS SI NU A CELUI IN VIGOARE? ESTE ILEGAL!!!!!!!!!

Totodata, noul statut anuleaza in intregime drepturile PRESEDINTELUI RCR. Se nasc 3 pozitii de vice presedinti: afaceri externe, afaceri interne, dezvoltare. Acesti vice presedinti reprezinta, conform noului statut, DE DREPT, asociatia.

In cele din urma, dar foarte important, noul statut nu prevede deloc descentralizarea de care Retromobil are nevoie. Da, exista filiale. Dar aceste filiale sunt onorifice. Nu li se confera nici buget si nici puteri…….Totul este centralizat. Totul este la Bucuresti. Totul este in mana catorva oameni.

Viitor luminat, Retromobil!!!!!!!!

PS Un astfel de statut trebuie discutat de toti membrii si nu facut pe genunchi si aprobat in graba.

bottom of page